A múltnak kútja

109. Az érseki Líceum múzeuma

2024. július 07. 13:00 - a múltnak kútja

 

 

Az egri Líceum több mint 250 éves története nagyon sok érdekes epizódot tartogat az érdeklődők számára. Az egyetemi oktatásban, az építkezés tervezésében, kivitelezésében, az épület művészi díszítésében kiváló gondolatok megvalósulását és üzenetét érzékelhetjük ma is a Líceumban sétálva. Ezen a sétán vezet minket körbe Veres Gábor.

 

A egri Líceum

 

Az elmúlt két és fél évszázad során mindig az oktatás volt az elsődleges e falak között, de a képzések típusai, irányai és intézményei is változtak. A Líceum vonzotta a tudásra, művelődésre vágyó és a művészetek iránt érdeklődő embereket. Az ő szellemiségük és munkájuk révén legtöbbször az oktatáshoz kapcsoltan több más intézmény is megjelent, például nyomda, színházterem, műterem és múzeum is létesült. Szerencsére ma a Líceum nem csak mint épület vonzza az érdeklődőket, turistákat. A 18. század második felében történt alapítás idejéből jelentős tárgyi-kulturális örökséggel is rendelkezik az intézmény. Az 1776-ban megnyílt Specula, vagyis csillagásztorony eredeti műszereit is láthatják a több mint kétszáz éves kora ellenére még mindig kifogástalanul üzemelő camera obscura periszkópja mellett. A Főegyházmegyei Könyvtárban pedig az 1793-ban az egyetemi oktatás szolgálatára megnyílt impozáns könyvgyűjtemény tekinthető meg, művészien kialakított teremben.

 

1_kep-------.jpg

Az egri Líceum légifotója

 

A múzsák lakhelye

 

A mai múzeumok névadója a Museion (Μουσεῖον), a múzsák lakhelye, szentélye, kertje, ahol a múzsák által megszemélyesített tudományoknak (Clio – történetírás, Thalia – színház, Urania – csillagászat, Enterpé – zene stb.) hódolhattak az emberek. A névadó intézményt, mely elsősorban könyvtár volt, Alexandriában I. Ptolemaios Sótér (Kr.e. 367–283) a Krisztus előtti 3. században alapította. Magyarországon a középkortól az uralkodók és több főúr is rendelkezett jelentős műgyűjteménnyel. Néhány iskolatípusban pedig az oktatás szolgálatára, tanulmányozásra szereztek be műtárgyakat. Az egri Líceumban is segítették speciális eszközök, tárgyak az itt folyó képzéseket. Gorove László (1780–1839) 1828-ban így írt erről a Tudományos Gyűjteményben: „vagyon az épületben egy Museum Physicum is, amelybe jóllehet a szükségesebb eszközök és mozgányok (Machinae) megtaláltatnak, de a mostani században igen megbővített Természet Tudományának sok féle ágozatára nézve kívánni lehetne, hogy az újabb és finomabb készítmények is a fizikát tanulóknak nagyobb felvilágosítására megszereztessenek.”

Az oktatásban használt eszközök egy idő után elavultak, elhasználódtak, elromlottak és hasonlóan a maiakhoz, kiselejtezésre kerültek, ekkor még nem tekintettek rájuk múzeumban megőrzendő műtárgyként. Nagyobb figyelmet a régebbi korok tárgyai és a műalkotások kaptak. A magyar közgyűjtemények születését 1802-re datálják. Széchényi Ferenc (1754–1820) gróf ebben az esztendőben ajánlotta fel magángyűjteményét a nemzet javára, mely az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének az alapját is jelentette. A nemzet múzeuma a következő fél évszázadban szépen gyarapodott, de vidéken csak a kiegyezést követően, a 19. század második felében kezdődtek meg a múzeumalapítások. Az elsők közt, 1872-ben a Líceumban is múzeum alakult. Jelenleg már semmi nem emlékeztet arra, hogy a 19. századtól a magyar múzeumügy egyik legjelentősebb vidéki intézménye, az Érseki Líceum Múzeuma is itt működött közel nyolc évtizeden át. Ebben az időszakban tízezrek érkeztek azért Egerbe, hogy a múzeumot megtekintsék. A következőkben betekintést kaphat az olvasó a múzeum történetébe, gyűjteményeibe, emléket állítva annak az intézménynek, mely a maga korában a Líceum életének is fontos része volt.

 

2_kep.bmp

Johann Ender: Gróf Széchényi Ferenc, 1823.

 

Magyarország második nyilvános képtára a Líceumban

 

Gróf Eszterházy Károly (1725–1799) a Líceumot építtető, egyetemalapító püspök is gyűjtötte a régiségeket és a művészeti alkotásokat. A püspöki palotában jelentős képtárat hozott létre, melynek sorsát nem ismerjük. Festőket, korabeli kifejezéssel élve képírókat is alkalmazott, feladatuk elsősorban a templomok díszítése volt. Munkájuk segítésére a püspök Rómából hozatott képeket másolás céljából. A korszak jeles festőművészeinek természetesen nem volt szüksége ilyen segítségre, közülük jó néhányan dolgoztak megrendelésére, például a Líceum freskóinak festésén. A díszterem mennyezetfreskóját készítő Franz Sigrist (1727–1803) 1795-ben Eszterházy Károly portréját is megfestette. A püspök a képet nővérének adományozta. Tőle került 1814-ben az Aszalay-gyűjteménybe. Ez a gyűjtemény később a Líceumi Múzeum része lett, melynek katalógusát a Líceum nyomdájában 1872-ben nyomtatásban is megjelentette Aszalay József (1798–1874). Ebből a kötetből ismerjük az Eszterházy-kép fenti történetét. Ugyancsak bekerültek a múzeumba az Eszterházy püspök végrendeletében szereplő numizmatikai kollekció arany-, ezüst- és rézérméi, valamint a püspök kőzettani és állattani gyűjteménye. A múzeum alapítására azonban csak a 19. század második felében került sor. Ugyanakkor Fáy János (1773–1833), későbbi debreceni polgármester gyűjteményének köszönhetően, Magyarország második nyilvános, állandó képkiállítása – Samuel von Brukenthal (1721–1803) nagyszebeni gyűjteményét követően – az egri Líceumban nyílt meg 1812-ben, és hét esztendőn keresztül, 1819-ig látogatható volt.

Egerben a 19. század közepén már több magángyűjteményről tudunk. Ezek közül minden bizonnyal a legjelentősebb Pyrker János László (1772–1847) pátriárka érsek Nemzeti Múzeumnak adományozott képtára, amely 1844-ig Egerben, az érseki palota - általa építtetett - déli szárnyában várta a művészetek iránt érdeklődőket. A neves darabokból álló gyűjtemény nagy részét Pyrker még velencei pátriárkasága alatt gyűjtötte össze.

 

„Tevékeny részvét és áldozatkészség útján…”

 

Az alapítás gondolatát 1865-ben egy névtelenül megjelenő újságcikkben vetették fel az Eger című újság címlapján. A vezércikk az Egy indítvány címet viselte és az újság olvasóit a múzeumalapítás ügyének támogatására igyekezett biztatni. Ezt követően, az újság március 15-én megjelenő számának címoldalán Mártonffy Károly (1812–1869) főmérnök, a városi képviselőtestület tagja lelkesedéssel, támogatóan reagált az indítványra. Cikkében már a múzeum elhelyezésére is javaslatot tett: „a halhatatlan emlékű Eszterházy által építtetett lyceumban bírunk oly helyiséget, melynek termei a tudományok minden ágának megfelelőn építtetvén, csak alkalmazásra, használatbavételre várnak, van tehát ebben múzeumnak alkalmas helyiség is.” A cikk írója javaslatát a Líceumban zajló oktató és tudományos tevékenység segítésével támasztotta alá. Szerinte az elméleti tudomány önmagában véve igen meddő. Addig, amíg a tanulók a megtanultakat a gyakorlatban, az életben is alkalmazni fogják, a múzeumban lévő tárgyak tanulmányozása, megfoghatósága és láthatósága nagyban segítheti az oktatásukat. Az alapítandó múzeumról az egri közéletben is folytatódott a párbeszéd, és az újság hasábjain is további írások láttak napvilágot.

A tervnek szerencsére igen jeles és befolyásos támogatója akadt Bartakovics Béla (1792–1873) érsek személyében. Megfelelő helynek az építtető Eszterházy püspök által színházteremnek szánt második emeleti helyiséget (mai 302-es terem) találták, így az akadályok hamar elhárultak, és 1872-ben létrejött az Érseki Líceum Múzeuma. A múzeumőri feladatokat a kezdetektől 1920-ig a líceumi gondnokok látták el. Az érsek az egykori színházterem múzeumi célokra való átalakításával Vochler Alajos gondnokot bízta meg, aki Papik Ferenc lakatosmesterrel készíttetett el 150 darab tartóvasat a helyiség falaira a kiállításra kerülő képek felfüggesztéséhez.

 

3_kep_1.png

Az Eger hetilap címlapja. 1865.

 

A Líceumi Múzeum Bartakovics Béla érsek idején

 

Az alapító érsek maga is kedvelte a régiségeket, több mint 450 darabos érmegyűjteménye 1873-ban bekövetkezett halála után került az általa létrehozott múzeumba. Ebben az időszakban a múzeumnak ajándékozott két, főként fegyverekből álló gyűjtemény és az Aszalay-féle képgyűjtemény mellett megvásárolták az érsek öccse, Bartakovics Flóris festménygyűjteményét és az egri Plank Ferenc régiséggyűjteményét, mely több mint ezer érmét, valamint több száz kelta és római bronz- és középkori vastárgyat tartalmazott. Bartakovics érsek ebben az időszakban figyelt fel egy velencei múzeumban őrzött márványszoborra, mely elődjét, Pyrker János László érseket ábrázolta még velencei pátriárkaként. Ezt a szobrot is sikerült megvásárolnia. A kormány az 1873-as bécsi világkiállításon való részvétellel kapcsolatban felhívást tett közzé. A rendezvényen való részvételt az érsek fontosnak tartotta az új múzeum szempontjából: a tárgyak kiválasztásához szakembert keresett, akit a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őrében, Rómer Flórisban (1815–1889) talált meg.

 

Érseki gyűjteményből nyilvános múzeum

 

A múzeum azonban nem volt nyitva tartás szerint látogatható az alapítás időszakában. Az elkészült kiállítást a nagyközönség számára 1874-től Samassa József (1828–1912) érsek nyitotta meg, aki szintén jeles műgyűjtő volt. Még ugyanebben az évben rendelt meg Ligeti Antal (1823–1890) festőművésztől három tájképet, melyek a Szepesség tájait, a várat és a káptalant ábrázolják. A millennium évében Samassa érsek 122 darab olyan levelet ajándékozott a múzeumnak, amelyeket Vukovich Sebő (1811–1872), volt igazságügyi miniszter írt az emigrációból Horváth Mihály (1809–1878) püspökhöz. A gyarapodások dinamikusan folytatódtak a következő évtizedekben ajándékozás, hagyaték és vásárlás útján egyaránt, melyek közül Kovács Mihály (1818–1892) festőművész 128 alkotását és Pánthy Endre (1807–1920) egri nagyprépost hagyatékát mindenképpen meg kell említeni. Ez utóbbi 71 darabból állt, és 1906-ban került a Líceum Múzeumába. Olyan kiemelkedő festményeket is tartalmazott, mint Dosso Dossi: Faun és Nimfa vagy Hendrick Ter Brugghen: Pipára gyújtó fiú című képe.

 

4_kep.bmp

Hendrick Ter Brugghen: Pipára gyújtó fiú, 1623. Egri Érseki Palota és Látogatóközpont

 

A múzeum mint tudományos műhely

 

1920-tól egy új fejezet kezdődött a múzeum történetében. Szmrecsányi Miklós jogi doktor, miniszteri tanácsos, aki képzőművészeti tanulmányokat is folytatott, már 1888-tól titkárként vett rész az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat munkájában. Nyugalomba vonulása után Egerrel való kapcsolata bátyja, Szmrecsányi Lajos (1851–1943) révén vált erősebbé, akit 1912-ben neveztek ki érsekké az Egri Főegyházmegye élére. Szmrecsányi Miklós szenvedélyesen kutatta a Líceumi Múzeum tárgyait. Addig ismeretlen festmények alkotóit azonosította, összegyűjtötte a múzeum történetére vonatkozó iratokat. Iktatókönyvet vezetett, leltárt és tárgymutatót készített. Ez utóbbi nyomtatásban is megjelent, melyben a kiállítás sorrendjében mutatta be a gyűjtemény festményeit. Az általa újrarendezett képtár 1920. október 3-án nyílt meg, ingyenesen volt látogatható tavasztól őszig, vasárnaponként, 10–12 óra között. Szmrecsányi Miklós kérésére Petrovics Elek, az Országos Szépművészeti Múzeum igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával 12 festményt kölcsönzött ideiglenes letétként az egri múzeumnak. Közte voltak olyan Danhauser-festmények, melyek 1844-ig a Pyrker-képtár részeként korábban Egerben voltak láthatók.

 

5_kep.bmp

Az egri Líceum 1915-ben. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye

 

A múzeum utolsó évtizedei

 

A szakszerűbb kezelés lehetősége miatt 1921-ben a múzeum régiségtárából több iratot a könyvtárba helyeztek át, így a Bartalos-gyűjtemény levéltári anyagát, közte Pyrker János Lászlótól származó leveleket és költeményeket, Vukovich Sebő Horváth Mihályhoz intézett leveleit, Kossuth-leveleket és másolatokat. Négy esztendővel később került a főkáptalan ajándékaként a gyűjteménybe a káptalan címerével díszített, 1587-ből származó faragott kő. Ebben az időben már szűknek bizonyult a múzeum számára rendelkezésre álló hely. Legányi Ferenc (1884–1964) 400 darabos neolit kőszerszám- és cserépgyűjteményének átvétele ezért hiúsult meg. Pataki Vidornak (1901–1973) az egri vár területén végzett ásatásai során, 1929-ben, a Bornemissza Gergely által épített bástya délnyugati sarkánál egy aranyozott ezüstkupa került elő, melyet a következő évben adott át a Líceumi Múzeumnak. A gyűjteményben 1941-ben volt utoljára gyarapodás, majd az intézmény 1944-ben végleg bezárt. 1948-ban az Egri Dalkör, majd a következő évben a Szépművészeti Múzeum is visszavonta letétjeit. 1950-ben pedig egy rendeletben a múzeum anyagának a Városi Múzeumba történő átszállítását írták elő, ezzel ért véget az Érseki Líceumi Múzeumnak mint önálló intézménynek a története.

 

                                                                                                              Veres Gábor

 

A témával kapcsolatban bővebben a Líceumi szellemiség 7. (Veres Gábor: Az egri érseki Líceum múzeuma) számából tájékozódhat.

 

6_kep_2.jpg

 

 

Felhasznált irodalom:

Bakó Ferenc: Az egri műgyűjtemények története. Eger, 1963. (Az Egri Múzeum Évkönyve; 1.) 7 –35.

Kiss Péter: Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig I. In: Agria XXII., 1986. 163–186.

Löffler Erzsébet: Egyházi gyűjtemények és múzeumok Heves Megyében. In: Agria XXXVIII., 2002. 73–87.

Ludányi Gabriella: Az egri Líceumi Múzeum és képtár megalakulása. Eger, 1973. (Az Egri Múzeum Évkönyve; 10.) 65–74.

Petercsák Tivadar: Megyei és városi múzeumi törekvések Egerben. In: Agria XXXVIII., 2002. 89–102.

Szecskó Károly: Bartalos Gyula élete és munkássága. In: Az Egri Vár Híradója , 1990. 21–22. szám. 70–75.

Szmrecsányi Miklós: Az egri érseki Líceum Múzeumának szépművészeti tárgymutatója. Eger, Érseki Líceumi Nyomda, 1920.

Török Kálmán: Látogatás az érseki Líceum Múzeumában. Eger, 1928.

komment
süti beállítások módosítása